Отчети за Централен Кредитен Регистър

Make it right

Версия 3.53.0

Софтуер за изготвяне на отчети за Централен Кредитен Регистър

Приложението е в помощ на финансови институции предоставящи кредит и финансов лизинг, които съгласно Наредба 22 на БНБ са длъжни да събират, поддържат и предават в БНБ актуална информация за клиентите кредитополучатели, всички новоразрешени кредити и текущото състояние по отпуснатите кредити.

Тук можете:

  • Да създадете база данни с Вашите клиенти кредито-получатели и техните кредити с ефективна схема за тяхното управление;
  • Да обновявате данните им, като това ще бъде автоматично отразено в текущия Ви отчет към ЦКР;
  • Да отразявате състоянието на кредитите към края на отчетните периоди;
  • Да създавате и управлявате текущи и месечни отчети и да генерирате отчети във формат за ЦКР;
  • НОВО: Да проверявате кредитната история на клиенти чрез удостоверения за кредитна задлъжнялост от ЦКР.


Екранни снимки:


В приложението са внедрени много подсказки и инструменти за проверка и корекции на грешки.

Можете свободно да създадете профил на финансова институция и да въвеждате данни. Можете дори без предварително плащане да създадете по един текущ и по един месечен отчет и да ги изпратите до ЦКР! Не е необходимо да сключвате договор.

Можете да тествате приложението и с помощта на тестови профил (потребител: test и парола: test ) със специално подготвени тестови данни.РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
ДИБАЙНД ЕООД е администратор регистриран под № 303643 в Регистъра на Администратори на лични данни.