Отчети за Централен Кредитен Регистър

Make it right

Версия 4.15.1

Инструкции за ползване

За нуждите на Централния кредитен регистър, в съответствие с изискванията на Наредба № 22 на БНБ , банките и финансовите институции по чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), са отчетни единици за ЦКР. Те са длъжни да събират, поддържат и предават в БНБ актуална информация за клиентите кредитополучатели, всички новоразрешени кредити и текущото състояние по отпуснатите кредити.

Отчетните единици предоставят на ИС на ЦКР информация за новоразрешените кредити, както и данни за промените по кредитните договори в срок от 5 работни дни.


Обратна връзка

Можете да публикувате мнения, препоръки или коментари , или да изпратите лично съобщение на екипа, който разработва и поддържа приложението.


Регистрация на потребител

Регистрирането на нов потребител става от менюто Регистрация . Във формата следва да се попълнят всички данни. Потребителското име и паролата трябва да са от поне 4 символа. Важно е да предоставите коректен e-mail адрес, тъй като по него ще се осъществява обратната връзка.


Регистрация на финансова институция

Това са данните за Вашата компания. Необходимо е да ги въведете преди да продължите нататък. Особено важни са кода и трисимволния номер, които би трябвало да сте получили от Централен Кредитен Регистър. Те ще присъстват във всеки Ваш отчет.


Добавяне на кредитополучател

Тази стъпка е достъпна само след оторизиране пред системата. В секцията Кредитополучатели използвайте бутона Регистриране на кредитополучател . Попълнете данните във формата. Маркирайте <Регистриран кредитополучател> ако кредитополучателят вече е бил регистриран в Централен Кредитен Регистър. При успешен запис ще бъдете пренасочен обратно към страницата за управление на Кредитополучатели .


Добавяне и редактиране на кредит

Отворете секцията Кредитополучатели . Връзката формирана от ЕГН/ЕИК на всеки кредитополучател отваря прозорец където се показва цялата налична информация за него, включително и всичките му кредити. Към всеки кредитополучател могат да бъдат добавяни произволен брой кредити чрез бутона Добавяне на кредит . Отваря се форма, в която се попълват всички изискуеми от ЦКР параметри на кредита. Има скрити фрагменти, маркирани с триъгълниче, които стават видими при определени условия - маркиране на някои полета или избиране на определени стойности от списъци.

Таблицата с кредитите съдържа основни параметри на кредитите, като и бутони <Редактиране на параметрите на кредит> , <Изтриване на кредит> и <Дефиниране на състоянието на кредита към месечния отчет>


Отчети

Отчетите са 2 типа - текущи и месечни:

  • Текущи - данни за кредитополучатели и кредити;
  • Месечни - състояние на кредитите към края на отчетен период и корекции на данни за стари отчетни периоди.

В секцията Отчети в таблица се показват всички създадени до момента отчети и техните най-важни параметри. Тук се създават нови отчети с бутоните Добавяне на месечен/текущ отчет и се подготвят във формат за ЦКР с бутона Подготовка за ЦКР .

Текущ отчет Включва данните за всички новодобавени и променени кредитополучатели и кредити след предишната подготовка на Текущ отчет . Системата добавя автоматично само необходимите нови данни.

Месечен отчет включва всички въведени състояния на кредити за дадения отчетен период. При подготовката на отчета системата автоматично добавя техните данни към текущия месечен отчет.

Когато се убедите, че даден отчет е коректно подготвен, приключете отчета с бутона "Приключи". Това ще ви даде възможност да започнете нов отчет.

Системата подготвя отчетите, но е Ваша грижа да ги свалите и изпратите на ЦКР!


Добавяне на състояние на кредит

Състояние на кредит може да бъде добавено само към предварително създаден Месечен отчет .

Отворете секцията Кредитополучатели . Връзката формирана от ЕГН/ЕИК на всеки кредитополучател отваря прозорец където се показва цялата налична информация за него. Там в таблицата с кредитите използвайте бутоните Дефиниране/Редактиране на състоянието на кредита към месечния отчет . Отваря се форма за дефиниране/редакция на състоянието на кредита. Попълнете необходимите полета и запишете данните. Така попълнените данни ще присъстват в генерирания Месечен отчет във формат за ЦКР.


Тарифа и плащане

Подготовката (във формат за ЦКР) и свалянето на отчетите е безплатно независимо от броя на генерациите и редовете в отчетите.

Таксите се начисляват след приключване на отчетите. По този начин можете да изпробвате безплатно услуга ни преди да решите дали да ни станете клиент.

Таксите са съответно по 15 и 45 лева за Текущ и Месечен отчети. Добавя се и сумата от 0.1 лев на генериран ред. Съставя се фактура за цялата сума, която се плаща по електронен път.

Плащането са извършва през ePay.bg , където ДИБАЙНД ЕООД е регистриран търговец. Използвайте бутона Плащане в секцията Отчети за калкулиране на задължението заявка за плащане към сайта на ePay.bg .


Сигурност на връзката

Достъпът до данните Ви на сървъра се осъществява по криптиран SSL канал. Използваме сървърен сертификат, издаден от компанията CAcert Inc. , който гарантира идентичността на сървъра и сигурността на връзката.

Възможно е главният сертификат на CAcert Inc. да не е включен по подразбиране в хранилището за главни сертификати на Вашата операционна система. Тогава Вашия браузър ще изпише предупредително съобщение с което ще трябва да се съгласите. Препоръчваме да си въведете главния сертификат на CAcert Inc. във Вашето хранилище за сертификати за да се избегнат предупредителните съобщения.

За Internet Explorer 7 и 8:

[Certificate Error] --> [View certificates] --> [Install Certificate...] --> [Next]
Тук трябва да изберете '* Place all certificates in the following stores' --> [Browse] --> 'Trusted Root Certification Authorities' --> [Next] --> [Finish] --> [Yes] --> [OK] --> [OK]
Накрая трябва да рестартирате Internet Explorer.

За Mozilla Firefox 3.5 и по-нови:

[This Connection is Untrusted] --> [I Understand the Risks] --> [Add Exception...] --> [Get Certificate]
Тук отметнете (ако не е отметнато) 'Permanently store this exception' и натиснете [Confirm Security Exception].

За Mozilla Firefox 3.0:

[Secure Connection Failed] --> [Or you can add an exception] --> [Add Exception...] --> [Get Certificate]
Отметнете (ако не е отметнато) 'Permanently store this exception' и натиснете [Confirm Security Exception].


Съвместимост

Приложението е оптимизирано за следните браузъри: Google Chrome , Mozilla Firefox 3+ , Opera и Internet Explorer 9 , 8 и 7. Необходимо е JavaScript да бъде активиран.